Choose Language :

Συνοπτικά Ετήσια Μεγέθη

Αποτελέσματα Χρήσεως (σε € εκ)

2014 2015  2016 2017 2018

Πωλήσεις

518,1

456,2

541,2

673,1

582,5

Μικτό Κέρδος

54,7

68,3

30,5

36,8

31,8

Λοιπά Έσοδα & Διαγραφές -55,7

-13,5

-59,3

-4,7

-16,7

Διοικητικά & Λοιπά Έξοδα

-38,8

-31,8

-25,1

-32,2

-36,6

Έσοδα από Συμμετοχές 13,7

10,2

27,4

28,4

31,9

EBITDA

49,7

26,4

49,8

49,9

49,9

Αποσβέσεις 16,4

8,5

7,8

10,4

10,6

Χρηματοοικονομικά

-32,6

-32,1

-32,6

-37,1

-32,8

Κέρδη Πρό Φόρων

-55,1

-31,4

-49,8

-2,4

-10,2

Φόροι

14,5

-6,2

6,7

-8,2

-16,1

Καθαρά Κέρδη Μετόχων

-35,2

-32,7

-42,6

-10,3

-25,8

 

Ισολογισμός (σε € εκ)

2014 2015 2016 2017 2018 

Πάγιο Ενεργητικό

555,9

531,2

531,6

569,5

588,3

Αποθέματα

40,2

36,8

33,3

39,2

26,9

Δεδουλευμένες Απαιτήσεις από Πελάτες

713,5

627,1

641,6

549,0

429,4

Διαθέσιμα

80,1

103,8

85,7

73,5

65,7

Σύνολο Ενεργητικού

1.391,6

1.311,0

1.305,0

1.237,9

1.116,4

 
Μακροπρόθεσμος Δανεισμός 431,6

419,2

420,5

471,9

475,7

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

88,4

85,8

89,6

72,3

67,5

Προμηθευτές & Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 481,0

456,2

527,6

462,8

365,7

Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός

173,8

172,4

151,5

121,2

119,7

Καθαρή Θέση 216,8

177,4

115,8

109,8

87,8

Σύνολο Παθητικού

1.391,6

1.311,0

1.305,0

1.237,9 1.116,4
Ταμειακές Ροές (σε € εκ) 2014 2015 2016 2017 2018
Κέρδη Πρό Φόρων -55,1

0,9

-58,3

-2,4

-10,2

Αποσβέσεις 16,4

8,5

7,8

10,4

10,6

Προβλέψεις 57,2

11,9

57,4

7,7

17,0

Καθαρό Χρηματοοικονομικό Κόστος 32,1

30,0

32,7

40,6

32,8

(Κέρδος)/Ζημιά από Επενδύσεις σε Πάγια και Χρηματοοικονομικά Στοιχεία -11,7

-4,5

-30,5

-30,9

-35,7

Μεταβολή στο Κεφάλαιο Κίνησης -28,8

-14,7

25,3

-17,0

12,2

Λειτουργική Ταμειακή Ροή, συνεχιζόμενες δραστηριότητες 10,3

32,1

34,4

8,4

26,7

Λειτουργική Ταμειακή Ροή, διακοπείσες δραστηριότητες

0,0

-20,9

-17,3

0,0

0,0

Λειτουργική Ταμειακή Ροή, συνεχιζόμενες & διακοπείσες δραστηριότητες

10,3

11,2

17,1

8,4

26,7

Πάγια Στοιχεία Ενεργητικού -8,6

-7,0

-21,4

-26,8

-23,3

Καθαρή Μεταβολή σε Επενδύσεις -23,3

32,5

1,8

-4,0

-8,4

Καθαρό Χρηματοοικονομικό Κόστος Καταβληθέν -34,5

-24,8

-36,9

-36,9

-37,5

Εσοδα από Μερίσματα 36,4

18,4

24,0

26,0

32,4

Καθαρή Επενδυτική Ροή, συνεχιζόμενες δραστηριότητες -30,1

19,0

-32,4

-41,7

-36,8

Καθαρή Επενδυτική Ροή, διακοπείσες δραστηριότητες

0,0

7,2

0,4

0,0

0,0

Καθαρή Επενδυτική Ροή, συνεχιζόμενες & διακοπείσες δραστηριότητες

-30,1

26,2

-32,1

-41,7

-36,8

Ελεύθερη Ταμειακή Ροή, συνεχιζόμενες δραστηριότητες -19,8

51,1

1,9

-33,3

-10,1

Ελεύθερη Ταμειακή Ροή, διακοπείσες δραστηριότητες

0,0

-13,7

-16,9

0,0

0,0

Ελεύθερη Ταμειακή Ροή, συνεχιζόμενες & διακοπείσες δραστηριότητες -19,8

37,4

-14,9

-33,0

-10,1

Χρηματοδοτική Ταμειακή Ροή, συνεχιζόμενες δραστηριότητες

1,8

-23,6

-19,6

21,1

2,3

Χρηματοδοτική Ταμειακή Ροή, διακοπείσες δραστηριότητες

0,0

9,9

16,5

0,0

0,0

Χρηματοδοτική Ταμειακή Ροή, συνεχιζόμενες & διακοπείσες δραστηριότητες

1,8

-13,7

-3,2

21,1

2,3