Choose Language :

Συνοπτικά Ετήσια Μεγέθη

Αποτελέσματα Χρήσεως (σε € εκ)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014 2015  2016

Πωλήσεις

683,3

991,1

945,7

790,6

694,8

473,7

410,7

518,1

456,2

541,2

Μικτό Κέρδος

54,7

58,4

75,0

79,5

62,3

45,9

14,1

54,7

68,3

30,5

Λοιπά Έσοδα & Διαγραφές

3,7

1,6

-1,7

-4,1

2,8

-4,0

-15,2

-35,3

-2,0

-49,8

Διοικητικά & Λοιπά Έξοδα

-37,3

-40,9

-41,6

-43,3

-39,4

-36,3

-37,7

-38,8

-31,8

-25,1

Έσοδα από Συμμετοχές

30,3

35,7

29,7

15,7

9,2

18,1

10,3

13,7

10,2

27,4

EBITDA

67,3

75,8

86,1

76,2

60,4

50,1

5,2

66,5

26,4

46,4

Αποσβέσεις

15,9

20,9

24,7

25,4

22,4

22,4

17,0

16,4

8,5

7,8

Χρηματοοικονομικά

-17,6

-26,6

-26,5

-27,4

-29,8

-29,6

-31,8

-32,6

-32,1

-29,2

Κέρδη Πρό Φόρων

33,8

28,3

34,9

20,5

5,2

-5,9

-60,3

-38,3

0,9

-58,3

Φόροι

-8,7

-3,5

-7,8

-14,1

-9,0

-7,5

-1,4

14,5

-6,2

6,7

Καθαρά Κέρδη Μετόχων

25,4

21,0

27,1

5,4

-1,0

-10,6

-69,7

-35,2

-32,7

-42,6

       

Ισολογισμός (σε € εκ)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014 2015 2016

Πάγιο Ενεργητικό

358,4 

441,0

491,0

572,6

578,9

584,1

559,5

555,9

531,2

540,8

Αποθέματα

44,3 

35,6

30,5

36,6

32,9

29,4

26,9

40,2

36,8

33,3

Δεδουλευμένες Απαιτήσεις από Πελάτες

486,9 

665,0

717,4

600,7

587,8

625,8

597,4

713,5

627,1

641,6

Διαθέσιμα

64,4 

147,4

139,3

125,4

92,2

62,2

98,2

80,1

103,8

85,7

Σύνολο Ενεργητικού

954,0 

1.289,0

1.378,2

1.335,3

1.291,7

1.301,5

1.286,7

1.391,6

1.311,0

1.305,0

       
Μακροπρόθεσμος Δανεισμός

216,0 

211,5

210,7

234,8

246,7

276,4

277,1

431,6

419,2

420,5

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

26,6 

100,3

65,0

66,7

61,6

75,3

102,5

88,4

85,8

89,6

Προμηθευτές & Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

283,1 

416,6

528,8

434,2

361,9

373,4

342,1

481,0

456,2

527,6

Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός

178,5 

305,5

299,0

256,9

298,4

269,0

326,5

173,8

172,4

151,5

Καθαρή Θέση

249,8 

255,0

274,7

342,7

323,1

307,4

238,6

216,8

177,4

115,8

Σύνολο Παθητικού

954,0 

1.289,0

1.378,2

1.335,3

1.291,7

1.301,5

1.286,7

1.391,6

1.311,0

1.305,0

Ταμειακές Ροές (σε € εκ)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014 2015 2016
Κέρδη Πρό Φόρων

33,8

28,3

34,9

20,5

5,2

-5,9

-60,3

-38,3

0,9

-58,3

Αποσβέσεις

15,9

20,9

24,7

25,4

22,4

22,4

17,0

16,4

8,5

7,8

Προβλέψεις

2,8

3,4

0,7

6,1

-0,5

4,2

18,8

57,2

11,9

57,4

Καθαρό Χρηματοοικονομικό Κόστος

17,6

25,0

23,6

32,5

30,9

28,6

31,5

32,1

30,0

29,3

(Κέρδος)/Ζημιά από Επενδύσεις σε Πάγια και Χρηματοοικονομικά Στοιχεία

-33,8

-39,1

-27,1

-15,3

-9,0

-18,7

-0,3

-11,7

-4,5

-27,1

Μεταβολή στο Κεφάλαιο Κίνησης

-89,8

10,9

8,6

-8,2

-64,2

-21,3

14,9

-28,8

-14,7

25,3

Λειτουργική Ταμειακή Ροή, συνεχιζόμενες δραστηριότητες

-53,4

49,3

65,4

61,0

-15,2

9,3

21,6

27,0

32,1

34,4

Λειτουργική Ταμειακή Ροή, διακοπείσες δραστηριότητες

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-20,9

-17,3

Λειτουργική Ταμειακή Ροή, συνεχιζόμενες & διακοπείσες δραστηριότητες

-53,4

49,3

65,4

61,0

-15,2

9,3

21,6

27,0

11,2

17,1

Πάγια Στοιχεία Ενεργητικού

-49,1

-49,7

-32,9

-15,4

-10,0

-5,4

-13,4

-8,6

-7,0

-21,4

Καθαρή Μεταβολή σε Επενδύσεις

-69,4

-8,8

-8,0

-18,2

-31,2

-6,0

-14,2

-23,3

32,5

1,8

Καθαρό Χρηματοοικονομικό Κόστος Καταβληθέν

-17,6

-26,6

-26,5

-25,7

-28,9

-31,3

-31,2

-34,5

-24,8

-36,9

Εσοδα από Μερίσματα

2,8

6,5

5,3

4,7

3,9

3,5

26,1

36,4

18,4

24,0

Καθαρή Επενδυτική Ροή, συνεχιζόμενες δραστηριότητες

-133,3

-78,7

-62,1

-54,7

-66,2

-39,2

-32,7

-30,1

19,0

-32,4

Καθαρή Επενδυτική Ροή, διακοπείσες δραστηριότητες

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7,2

0,4

Καθαρή Επενδυτική Ροή, συνεχιζόμενες & διακοπείσες δραστηριότητες

133,3

-78,7

-62,1

-54,7

-66,2

-39,2

-32,7

-30,1

26,2

-32,1

Ελεύθερη Ταμειακή Ροή, συνεχιζόμενες δραστηριότητες

-186,7

-29,4

3,3

6,4

-81,4

-29,9

-11,1

-3,1

51,1

1,9

Ελεύθερη Ταμειακή Ροή, διακοπείσες δραστηριότητες

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-13,7

-16,9

Ελεύθερη Ταμειακή Ροή, συνεχιζόμενες & διακοπείσες δραστηριότητες

-186,7

-29,4

3,3

6,4

-81,4

-29,9

-11,1

-3,1

37,4

-14,9

Χρηματοδοτική Ταμειακή Ροή, συνεχιζόμενες δραστηριότητες

196,8

112,4

-11,4

-20,2

48,2

0,4

58,2

1,8

-23,6

-19,6

Χρηματοδοτική Ταμειακή Ροή, διακοπείσες δραστηριότητες

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9,9

16,5

Χρηματοδοτική Ταμειακή Ροή, συνεχιζόμενες & διακοπείσες δραστηριότητες

196,8

112,4

-11,4

-20,2

48,2

0,4

58,2

1,8

-13,7

-3,2