Choose Language :

Χρηματιστηριακές Ανακοινώσεις

2010
01/07/2010    Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30.06.2010

Σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:

Στις 30/06/2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Εταιρείας στο Μαρούσι Ν. Αττικής, οδός Αμαρουσίου – Χαλανδρίου αρ. 16 η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας  «J&P - ABAΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ και ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ». Κατά τη συνεδρίαση της ως άνω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσώπησαν το 32,38% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, ήτοι 25.143.188 μετοχές. Τα θέματα που συζητήθηκαν και οι αποφάσεις που ελήφθησαν, έχουν ως εξής:

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση της Εκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθεσης της Ορκωτού Ελεγκτή καθώς και των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2009 – 31.12.2009:  Η Γενική Συνέλευση με 25.129.688 ψήφους, ήτοι ποσοστό 32,36%,  ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, την Εκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το σχετικό  Πιστοποιητικό της Ορκωτού Ελεγκτή. Επί του θέματος αυτού, ψήφισαν ΚΑΤΑ μέτοχος που κατέχει 13.500 μετοχές (ήτοι ποσοστό 0,02%).

Θέμα 2ο Εγκριση  διαθέσεως κερδών και διανομή μερίσματος: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, ήτοι με 25.143.188 ψήφους (ποσοστό 32,38%) τη διανομή μερίσματος, ποσού 0,04 ευρώ  ανά μετοχή  για τη χρήση 2009. Μετά την παρακράτηση φόρου ποσοστού 10% (Ν. 3697/2008), το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανά μετοχή θα ανέλθει σε 0,036 ευρώ. Δικαιούχοι είσπραξης του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων της Εταιρείας της Τρίτης 06 Ιουλίου 2010 (record day). Από την Παρασκευή 02 Ιουλίου 2010, οι μετοχές θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα λήψης του παραπάνω μερίσματος. Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 12 Ιουλίου 2010, αποκλειστικά από το Τμήμα Θεσμικών και Ιδιοκτησίας της Τράπεζας Πειραιώς, Λ. Συγγρού 142 Καλλιθέα, Τ.Κ. 176 71 μέσω των εξουσιοδοτημένων χειριστών των μετόχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων. Για όσους εκ των μετόχων δεν καταστεί δυνατή η καταβολή του μερίσματος μέσω των χειριστών τους, θα είναι δυνατή η είσπραξή του μέσω του Δικτύου των Καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε., κοινοποιώντας τον αριθμό μερίδας επενδυτή τους και επιδεικνύοντας την Αστυνομική τους Ταυτότητα. Μετά τη λήξη της 31ης Δεκεμβρίου 2010, κάθε δικαιούχος που δεν εισέπραξε το μέρισμά του, θα μπορεί να το εισπράξει μόνο από τα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας, Αμαρουσίου – Χαλανδρίου 16, Τ.Κ. 151 25 Μαρούσι και εντός της προβλεπομένης από το Νόμο πενταετίας. Οι εξοφλητικές αποδείξεις για την Εφορία και τον μέτοχο, θα εκδοθούν και θα παραδοθούν από την Εταιρεία.

Θέμα 3ο Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 01.01.2009 - 31.12.2009: Η Γενική Συνέλευση με ψήφους 17.084.328 (ήτοι ποσοστό 22,00%) αποφάσισε την απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 01.01.2009 - 31.12.2009. Επί του θέματος αυτού, από τό συνολικό ποσοστό των παρισταμένων μετόχων ήτοι 32,38%, δεν είχαν δικαίωμα εκ του Νόμου να ψηφίσουν μέτοχοι που κατέχουν συνολικά 8.041.968 μετοχές (ήτοι ποσοστό 10,36%). Κατά του εν λόγω θέματος ψήφισαν μέτοχοι που κατέχουν συνολικά 16.892 μετοχές (ήτοι ποσοστό 0,02%).

Θέμα 4ο Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τις ετήσεις οικονομικές καταστάσεις  για τη χρήση 2010 και καθορισμός της αμοιβής τους: Μετά από εισήγηση του Προέδρου, για τον έλεγχο της Εταιρείας στην τρέχουσα εταιρική χρήση 2010,  η Συνέλευση με 25.040.382 ψήφους (ήτοι ποσοστό 32,25%)  εξέλεξε την Ελεγκτική Εταιρεία με την επωνυμία «BDΟ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ  Α.Ε.» και ειδικά: Ως τακτική την Ορκωτή Ελεγκτή Λογιστή κα Βενετία Αναστασοπούλου-Τριαντοπούλου  Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ. 12391 Ως αναπληρωματικό τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Ιωάννη Αναστασόπουλο  Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ. 10151. Η αμοιβή του ελεγκτή, που θα διενεργήσει τον έλεγχο, θα καθοριστεί από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Π.Δ. 226/1997, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει. Επί του θέματος αυτού, ψήφισαν ΚΑΤΑ μέτοχοι που κατέχουν συνολικά 99.414 μετοχές (ήτοι ποσοστό 0,13%) και δήλωσε ΑΠΟΧΗ μέτοχος  που κατέχει 3.392 μετοχές (ποσοστό 0,00%).

Θέμα 5ο Εγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2009 και προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2010, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920. Η Γενική Συνέλευση με 24.991.539 ψήφους (ήτοι ποσοστό 32,18%) ένέκρινε τις ανωτέρω καταβληθείσες μικτές αμοιβές στους διοικούντες, συνολικού ποσού 900.000,00 ευρώ,  για την προηγούμενη χρήση 2009 και ενέκρινε με το ίδιο ποσοστό την καταβολή αμοιβής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν αναλάβει τη διοίκηση της Εταρείας, συνολικού ποσού 900.000,00€ για την τρέχουσα χρήση 2010. Επί του θέματος αυτού, από το συνολικό ποσοστό των παρισταμένων μετόχων, ήτοι 32,38%, ψήφισαν ΚΑΤΑ μέτοχοι που κατέχουν συνολικά 148.257 μετοχές (ήτοι ποσοστό 0,19%) και δήλωσε ΑΠΟΧΗ μέτοχος  που κατέχει 3.392 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,00%.

 Θέμα 6ο Εγκριση συμμετοχής της Εταιρείας σε εταιρείες και Κοινοπραξίες: Η Γενική Συνέλευση με 25.137.686 ψήφους (ήτοι ποσοστό 32,37%) ενέκρινε την συμμετοχή της Εταιρείας  στις εταιρείες και κοινοπραξίες, που συστήθηκαν στη χρήση 2009. Επί του θέματος αυτού ψήφισε ΚΑΤΑ μέτοχος που κατέχει 2.110 μετοχές, (ήτοι ποσοστό 0,00%) και  δήλωσε ΑΠΟΧΗ μέτοχος  που κατέχει  3.392 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,00%.

Θέμα 7ο Εγκριση πλήρωσης κενών θέσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου: Επειδή δεν υπήρξαν τέτοιες αποφάσεις για έγκριση, δεν έγινε συζήτηση για το θέμα αυτό.

Θέμα 8ο  Παροχή άδειας κατ’ άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, για σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων του άρθρου 23α ή συνδεδεμένων εταιρειών: Η Γενική Συνέλευση με 24.896.725 ψήφους (ήτοι ποσοστό 32,06%), ενέκρινε τη σύναψη  συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων του άρθρου 23α ή συνδεδεμένων εταιρειών. Επί του θέματος αυτού, ψήφισαν ΚΑΤΑ μέτοχοι που κατέχουν συνολικά 243.071 μετοχές (ήτοι ποσοστό 0,31%). Επίσης, δήλωσε ΑΠΟΧΗ μέτοχος  που κατέχει 3.392 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,00%.

Θέμα 9ο Χορήγηση άδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διεύθυνσης της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση ομοειδών επιχειρήσεων (άρ. 23 Κ.Ν. 2190/20): Η Γενική Συνέλευση με 25.139.796 ψήφους (ήτοι ποσοστό 32,37%) χορήγησε την άδεια σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διευθύνσεως της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ομοειδών επιχειρήσεων.  Επί του θέματος αυτού, δήλωσε ΑΠΟΧΗ μέτοχος  που κατέχει 3.392 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,00%.

Θέμα 10ο Διάφορες ανακοινώσεις: Στη συνέχεια ο  κ. Πρόεδρος προέβη σε διάφορες ανακοινώσεις προς τη Γενική Συνέλευση σε σχέση με την επιδίωξη των σκοπών της Εταιρείας. Επί του θέματος αυτού, από το συνολικό ποσοστό των παρισταμένων μετόχων, ήτοι 32,38%, ψήφισαν ΥΠΕΡ μέτοχοι που κατέχουν συνολικά 24.991.539 μετοχές (ήτοι ποσοστό 32,18%), ΚΑΤΑ μέτοχοι που κατέχουν 146.147 μετοχές (ήτοι ποσοστό 0,19%). Επίσης, δήλωσαν ΑΠΟΧΗ μέτοχοι  που κατέχουν συνολικά 5.502 μετοχές (ήτοι ποσοστό 0,01%).