Choose Language :

Χρηματιστηριακές Ανακοινώσεις

2011
30/06/2011    Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29.06.2011

Σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:

Στις 29/06/2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Εταιρείας στο Μαρούσι Ν. Αττικής, οδός Αμαρουσίου – Χαλανδρίου αρ. 16 η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας «J&P - ABAΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ και ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ». Κατά τη συνεδρίαση της ως άνω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσώπησαν το 32,97% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, ήτοι 25.602.127 μετοχές. Τα θέματα που συζητήθηκαν και οι αποφάσεις που ελήφθησαν, έχουν ως εξής:

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση της Εκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθεσης της Ορκωτού Ελεγκτή καθώς και των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2010 – 31.12.2010: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ήτοι με 25.602.127 ψήφους (ποσοστό 32,97%), ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, την Εκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το σχετικό Πιστοποιητικό της Ορκωτού Ελεγκτή.

Θέμα 2ο Εγκριση διαθέσεως κερδών και διανομή μερίσματος.: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, ήτοι με 25.602.127 ψήφους (ποσοστό 32,97%) τη διανομή μερίσματος, ποσού 0,04 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2010. Μετά την παρακράτηση φόρου ποσοστού 21% (Ν. 3943/2011), το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανά μετοχή θα ανέλθει σε 0,0316 ευρώ. Δικαιούχοι είσπραξης του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων της Εταιρείας της Τρίτης 05 Ιουλίου 2011 (record day). Από την Παρασκευή 01 Ιουλίου 2011, οι μετοχές θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα λήψης του παραπάνω μερίσματος. Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 08 Ιουλίου 2011. Για την διαδικασία καταβολής του μερίσματος η εταιρεία προέβη σε σχετική ανακοίνωση την 29.06.2011. Για οποιαδήποτε διευκρίνηση, οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων-Εταιρικών Ανακοινώσεων κα Μιχαηλάρη Ελισάβετ (210 – 63.75.685) & κος Κιοσκλής Άγγελος (210 – 63.75.592)

Θέμα 3ο Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 01.01.2010 - 31.12.2010: Η Γενική ομόφωνα ήτοι με 25.602.127 ψήφους (ποσοστό 32,97%) αποφάσισε την απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 01.01.2010 - 31.12.2010.

Θέμα 4ο Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2011 και καθορισμός της αμοιβής τους: Μετά από εισήγηση του Προέδρου, για τον έλεγχο της Εταιρείας στην τρέχουσα εταιρική χρήση 2011, η Συνέλευση με 25.575.041 ψήφους (ήτοι ποσοστό 32,94%) εξέλεξε την Ελεγκτική Εταιρεία με την επωνυμία «BDΟ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.», Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 111.Η αμοιβή του ελεγκτή, που θα διενεργήσει τον έλεγχο, θα καθοριστεί από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Π.Δ. 226/1997, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει. Επί του θέματος αυτού, ψήφισαν ΚΑΤΑ μέτοχοι που κατέχουν συνολικά 25.543 μετοχές (ήτοι ποσοστό 0,03%) και δήλωσε ΑΠΟΧΗ μέτοχος που κατέχει 1.543 μετοχές.

Θέμα 5ο Εγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2010 και προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2011, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920: Η Γενική Συνέλευση με 25.575.041 ψήφους (ήτοι ποσοστό 32,94%) ένέκρινε τις ανωτέρω καταβληθείσες μικτές αμοιβές στους διοικούντες, συνολικού ποσού 900.000,00 ευρώ, για την προηγούμενη χρήση 2010 και ενέκρινε με το ίδιο ποσοστό την καταβολή αμοιβής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν αναλάβει τη διοίκηση της Εταρείας, συνολικού ποσού 900.000,00€ για την τρέχουσα χρήση 2011. Επί του θέματος αυτού, ψήφισαν ΚΑΤΑ μέτοχοι που κατέχουν συνολικά 25.543 μετοχές (ήτοι ποσοστό 0,03%) και δήλωσε ΑΠΟΧΗ μέτοχος που κατέχει 1.543 μετοχές.

Θέμα 6ο Εγκριση συμμετοχής της Εταιρείας σε εταιρείες και Κοινοπραξίες: Η Γενική Συνέλευση με 25.571.649 ψήφους (ήτοι ποσοστό 32,94%) ενέκρινε την συμμετοχή της Εταιρείας στις εταιρείες και κοινοπραξίες, που συστήθηκαν στη χρήση 2010. Επί του θέματος αυτού, ψήφισαν ΚΑΤΑ μέτοχοι που κατέχουν συνολικά 25.543 μετοχές (ήτοι ποσοστό 0,03%) και δήλωσαν ΑΠΟΧΗ μέτοχοι που κατέχουν 4.935 μετοχές.

Θέμα 7ο Εγκριση πλήρωσης κενών θέσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου: Επειδή δεν υπήρξαν τέτοιες αποφάσεις για έγκριση, δεν έγινε συζήτηση για το θέμα αυτό.

Θέμα 8ο Παροχή άδειας κατ’ άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, για σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων του άρθρου 23α ή συνδεδεμένων εταιρειών: Η Γενική Συνέλευση με 25.529.238 ψήφους (ήτοι ποσοστό 32,88%), ενέκρινε τη σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων του άρθρου 23α ή συνδεδεμένων εταιρειών. Επί του θέματος αυτού, ψήφισαν ΚΑΤΑ μέτοχοι που κατέχουν συνολικά 71.346 μετοχές (ήτοι ποσοστό 0,09%) και δήλωσε ΑΠΟΧΗ μέτοχος που κατέχει 1.543 μετοχές.

Θέμα 9ο Χορήγηση άδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διεύθυνσης της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση ομοειδών επιχειρήσεων (άρ. 23 Κ.Ν. 2190/20): Η Γενική ομόφωνα ήτοι με 25.602.127 ψήφους (ποσοστό 32,97%) χορήγησε την άδεια σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διευθύνσεως της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ομοειδών επιχειρήσεων.

Θέμα 10ο Διάφορες ανακοινώσεις: Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος προέβη σε διάφορες ανακοινώσεις προς τη Γενική Συνέλευση σε σχέση με την επιδίωξη των σκοπών της Εταιρείας. Επί του θέματος αυτού, από το συνολικό ποσοστό των παρισταμένων μετόχων, ήτοι 32,97%, ψήφισαν ΥΠΕΡ μέτοχοι που κατέχουν συνολικά 25.554.781 μετοχές (ήτοι ποσοστό 32,91%), ΚΑΤΑ μέτοχοι που κατέχουν 45.803 μετοχές (ήτοι ποσοστό 0,06%) και δήλωσε ΑΠΟΧΗ μέτοχος που κατέχει 1.543 μετοχές.

Μαρούσι, 30 Ιουνίου 2011
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ