Choose Language :

Χρηματιστηριακές Ανακοινώσεις

2012
26/06/2012    Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 25.06.2012

Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29.06.2011

Σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:

Στις 25/06/2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Εταιρείας στο Μαρούσι Ν. Αττικής, οδός Αμαρουσίου – Χαλανδρίου αρ. 16 η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας «J&P - ABAΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ και ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ». Κατά τη συνεδρίαση της ως άνω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσώπησαν το 75,761% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, ήτοι 58.832.148 μετοχές. Τα θέματα που συζητήθηκαν και οι αποφάσεις που ελήφθησαν, έχουν ως εξής:

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή καθώς και των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2011 – 31.12.2011: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ήτοι με 58.832.148 ψήφους (ποσοστό 75,761%), ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, την Εκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Θέμα 2ο Εγκριση διαθέσεως κερδών χρήσης 01.01-31.12.2011.: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, ήτοι με 58.832.148 ψήφους (ποσοστό 75,761%) τη μη διανομή μερίσματος.

Θέμα 3ο Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την χρήση 01.01.2011 - 31.12.2011: Η Γενική ομόφωνα ήτοι με 58.832.148 ψήφους (ποσοστό 75,761%) αποφάσισε την απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την χρήση 01.01.2011 - 31.12.2011.

Θέμα 4ο Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2012: Μετά από εισήγηση του Προέδρου, για τον έλεγχο της Εταιρείας στην τρέχουσα εταιρική χρήση 2012, η Συνέλευση με 58.827.213 ψήφους (ήτοι ποσοστό 75,755%) εξέλεξε την Ελεγκτική Εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε.», Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 111.Η αμοιβή του ελεγκτή, που θα διενεργήσει τον έλεγχο, θα καθοριστεί από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Π.Δ. 226/1997, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει. Επί του θέματος αυτού, δήλωσαν ΑΠΟΧΗ μέτοχοι που κατέχουν 4.935 μετοχές (ποσοστό 0,006%).

Θέμα 5ο Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2011 και προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2012, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920: Η Γενική Συνέλευση με 58.830.605 ψήφους (ήτοι ποσοστό 75,759%) ενέκρινε τις ανωτέρω καταβληθείσες μικτές αμοιβές στους διοικούντες, συνολικού ποσού 900.000,00 ευρώ, για την προηγούμενη χρήση 2011 και ενέκρινε με το ίδιο ποσοστό την καταβολή αμοιβής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν αναλάβει τη διοίκηση της Εταρείας, συνολικού ποσού 900.000,00€ για την τρέχουσα χρήση 2012. Επί του θέματος αυτού, δήλωσε ΑΠΟΧΗ μέτοχος που κατέχει 1.543 μετοχές (ποσοστό 0,002%).

Θέμα 6ο Έγκριση αντικατάστασης παραιτηθέντος μέλους Δ.Σ. Η Γενική Συνέλευση με 58.827.213 ψήφους (ήτοι ποσοστό 75,755%) ενέκρινε την εκλογή της κας Λεώνης Παρασκευαϊδου – Μαυρονικόλα ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Κωνσταντίνου Σιακόλα. Επί του θέματος αυτού, δήλωσαν ΑΠΟΧΗ μέτοχοι που κατέχουν 4.935 μετοχές (ποσοστό 0,006%).

Θέμα 7ο Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω λήξης της θητείας του. Η Γενική Συνέλευση με 58.827.213 ψήφους (ήτοι ποσοστό 75,755%) εξέλεξε ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με τριετή θητεία ήτοι έως 30/06/2015 τους κ.κ.:

1.

ΛΕΩΝΙΔΑ (ΔΑΚΗ) ΙΩΑΝΝΟΥ

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

2.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΚΟΥΒΑΡΑ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

3.

ΝΙΚΟΛΑΟ ΓΕΡΑΡΧΑΚΗ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

4.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΜΙΤΖΑΛΗ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

5.

ΓΕΩΡΓΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

6.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΛΥΣΑΡΙΔΗ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

7.

ΧΡΗΣΤΟ ΙΩΑΝΝΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

8.

ΙΩΑΝΝΗ ΠΙΣΤΙΟΛΗ

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

9.

ΕΥΘΥΒΟΥΛΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗ

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

10.

ΛΕΩΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΟΥ - ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑ

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

11.

ΙΩΑΝΝΗ ΧΑΣΤΑ

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΕΛΟΣ

12.

DAVID (ΝΤΕΪΒΙΝΤ) WATSON (ΓΟΥΑΤΣΟΝ)

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΕΛΟΣ

Επί του θέματος αυτού, δήλωσαν ΑΠΟΧΗ μέτοχοι που κατέχουν 4.935 μετοχές (ποσοστό 0,006%).

Θέμα 8ο Εγκριση συμμετοχής της Εταιρείας σε εταιρείες και Κοινοπραξίες: Η Γενική Συνέλευση με 58.830.605 ψήφους (ήτοι ποσοστό 75,759%) ενέκρινε την συμμετοχή της Εταιρείας στις εταιρείες και κοινοπραξίες, που συστήθηκαν στη χρήση 2011. Επί του θέματος αυτού, δήλωσε ΑΠΟΧΗ μέτοχος που κατέχει 1.543 μετοχές (ποσοστό 0,002%).

Θέμα 9ο Παροχή άδειας κατ’ άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, για σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων του άρθρου 23α ή συνδεδεμένων εταιρειών: Η Γενική Συνέλευση με 58.796.520 ψήφους (ποσοστό 75,715%), ενέκρινε τη σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων του άρθρου 23α ή συνδεδεμένων εταιρειών. Επί του θέματος αυτού, ψήφισαν ΚΑΤΑ μέτοχοι που κατέχουν συνολικά 34.085 μετοχές (ήτοι ποσοστό 0,044%) και δήλωσε ΑΠΟΧΗ μέτοχος που κατέχει 1.543 μετοχές (ποσοστό 0,002%).

Θέμα 10ο Χορήγηση άδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διεύθυνσης της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση ομοειδών επιχειρήσεων (άρ. 23 Κ.Ν. 2190/20): Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ήτοι με 58.832.148 ψήφους (ποσοστό 75,761%), χορήγησε την άδεια σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διευθύνσεως της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ομοειδών επιχειρήσεων.

Θέμα 11ο Διάφορες ανακοινώσεις: Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος προέβη σε διάφορες ανακοινώσεις προς τη Γενική Συνέλευση σε σχέση με την επιδίωξη των σκοπών της Εταιρείας. Επί του θέματος αυτού, από το συνολικό ποσοστό των παρισταμένων μετόχων, ήτοι 75,761%, ψήφισαν ΥΠΕΡ μέτοχοι που κατέχουν συνολικά 58.796.520 μετοχές(ποσοστό 75,715%) και ΚΑΤΑ μέτοχοι που κατέχουν 35.628 μετοχές (ήτοι ποσοστό 0,046%).

                                            Μαρούσι, 26 Ιουνίου 2012
                                            ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ