Choose Language :

Χρηματιστηριακές Ανακοινώσεις

2019
27/06/2019    Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 26.06.2019

Σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:

Στις 26.06.2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Εταιρείας στο Μαρούσι Ν. Αττικής, οδός Αμαρουσίου – Χαλανδρίου αρ. 16 η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας «ABAΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ». Κατά τη συνεδρίαση της ως άνω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, παρέστησαν 25 μέτοχοι που εκπροσώπησαν το 35,856% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, ήτοι 27.844.609 μετοχές. Τα θέματα που συζητήθηκαν και οι αποφάσεις που ελήφθησαν, έχουν ως εξής:

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την εταιρική χρήση 01.01.2018 – 31.12.2018.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, ήτοι με 27.844.609 ψήφους (ποσοστό 35,856%), ενέκρινε τις εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την εταιρική χρήση 01.01.2018 – 31.12.2018.

Θέμα 2ο: ‘Εγκριση διαθέσεως αποτελεσμάτων χρήσης 01.01.2018 – 31.12.2018.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, ήτοι με 27.844.609 ψήφους (ποσοστό 35,856%), ενέκρινε τη διάθεση των αποτελεσμάτων χρήσης 01.01.2018 – 31.12.2018.

Θέμα 3ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την χρήση 01.01.2018 - 31.12.2018.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, ήτοι με 27.844.609 ψήφους (ποσοστό 35,856%), ενέκρινε τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και απάλλαξε από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή για την χρήση 01.01.2018 - 31.12.2018.

Θέμα 4ο: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2019.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, ήτοι με 27.844.609 ψήφους (ποσοστό 35,856%), εξέλεξε την BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. για την εταιρική χρήση 2019.

Θέμα 5ο: Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2018 – 31.12.2018 και προέγκριση αμοιβών τους για την εταιρική χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, ήτοι με 27.844.609 ψήφους (ποσοστό 35,856%), ενέκρινε συνολική αμοιβή μελών Διοικητικού Συμβουλίου ύψους 900.000 ευρώ για την εταιρική χρήση 01.01.2018 – 31.12.2018 και προενέκρινε ισόποση αμοιβή τους για την εταιρική χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Θέμα 6ο: Τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας. Εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, ήτοι με 27.844.609 ψήφους (ποσοστό 35,856%), ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας προκειμένου να εναρμονισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.

Θέμα 7ο: Έγκριση συμμετοχής της Εταιρείας σε εταιρείες και Κοινοπραξίες.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, ήτοι με 27.844.609 ψήφους (ποσοστό 35,856%), ενέκρινε τη συμμετοχή της Εταιρείας σε εταιρείες και Κοινοπραξίες

Θέμα 8ο: Χορήγηση άδειας κατ’ άρθρο 100 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, για κατάρτιση συναλλαγών ή παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων (συνδεδεμένων μερών) του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, ήτοι με 27.844.609 ψήφους (ποσοστό 35,856%), ενέκρινε τη χορήγηση άδειας κατ’ άρθρο 100 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, για κατάρτιση συναλλαγών ή παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων (συνδεδεμένων μερών) του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Θέμα 9ο: Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διεύθυνσης της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση ομοειδών επιχειρήσεων.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, ήτοι με 27.844.609 ψήφους (ποσοστό 35,856%), ενέκρινε τη χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διεύθυνσης της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση ομοειδών επιχειρήσεων.

Θέμα 10ο: Διάφορες ανακοινώσεις.

Ο Πρόεδρος και ο αναπληρωτής Πρόεδρος του ΔΣ της Εταιρείας προέβησαν σε διάφορες ανακοινώσεις προς τη Γενική Συνέλευση σε σχέση με την επιδίωξη των σκοπών της Εταιρείας.

Μαρούσι, 27 Ιουνίου 2019
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ