Choose Language :

Χρηματιστηριακές Ανακοινώσεις

2004
29/06/2004    Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

 

Ανακοινώνεται από την εταιρία ότι με βάση το άρθρο 279 του Κανονισμού του Χ.Α., τα θέματα που συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας της 24/06/2004, έχουν ως εξής: Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των απλών και ενοποιημένων ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2003 - 31.12.2003, μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή. Δεν διατυπώθηκε καμία αντίρρηση ή παρατήρηση σχετικά με τα κείμενα των απλών και ενοποιημένων Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων, της απλής και ενοποιημένης Εκθεσης του Δ.Σ. και των σχετικών Πιστοποιητικών του Ορκωτού Ελεγκτή, και η Γ.Σ. με σχετική απαρτία 83,065% τα ενέκρινε παμψηφεί. Θέμα 2ο: Εγκριση διαθέσεως κερδών και διανομή μερίσματος. Η Γενική Συνέλευση με σχετική απαρτία 83,065%: 1) ενέκρινε ομόφωνα τη διάθεση των κερδών της χρήσης 2003, 2) αποφάσισε ομόφωνα τη διανομή μερίσματος, ποσού 0,32 ευρώ ανά μετοχή (το οποίο είναι απαλλαγμένο φόρου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία) και προκύπτει από τα κέρδη χρήσεως 2003, 3) αποφάσισε ομόφωνα την αποκοπή του δικαιώματος λήψεως μερίσματος από 25/06/2004, ήτοι μέρισμα δικαιούνται όσοι μέτοχοι κατέχουν μετοχές την 24/06/2004, 4) αποφάσισε ομόφωνα όπως από τις 25/06/2004, η μετοχή της εταιρείας διαπραγματεύεται στο Χ.Α. χωρίς δικαίωμα μερίσματος, 5) εξουσιοδότησε ομόφωνα το Δ.Σ. να καθορίσει την ημερομηνία και τον τρόπο καταβολής του μερίσματος, εντός των νομίμων προθεσμιών. Θέμα 3ο: Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως των μελών του Δ.Σ. και του ορκωτού ελεγκτή για την χρήση 01.01.2003 - 31.12.2003. Η Γενική Συνέλευση με σχετική απαρτία 83,065% και ομόφωνα ψήφισε με τη λέξη ΝΑΙ υπέρ της απαλλαγής των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 2003. Θέμα 4ο: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τις απλές και ενοποιημένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2004 και καθορισμός της αμοιβής τους. Η Γενική Συνέλευση με σχετική απαρτία 83,065% και ομόφωνα εξέλεξε για τον έλεγχο της Εταιρείας στην τρέχουσα εταιρική χρήση 2004, την Ελεγκτική Εταιρεία με την επωνυμία BKR ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. και ειδικά: 1. Ως τακτικό τον ορκωτό ελεγκτή κ. Ιωάννη Αναστασόπουλο Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ. 10151. 2. Ως αναπληρωματικό την ορκωτή ελεγκτή κα Βενετία Αναστασοπούλου-Τριαντοπούλου Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ. 12391 και Η αμοιβή του ελεγκτή, που θα διενεργήσει τον έλεγχο, θα καθοριστεί από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Π.Δ. 226/1997, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει. Θέμα 5α: Εγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. για τη χρήση 2003. Η Γ.Σ. με σχετική απαρτία 83,065% και ομόφωνα ενέκρινε την καταβολή αμοιβής στα μέλη του Δ.Σ. συνολικού ποσού 900.000,00 ευρώ για το έτος 2003, η οποία είχε προεγκριθεί στην από 26.06.2003 Γενική Συνέλευση της Εταιρείας. Σε εκτέλεση της ανωτέρω αποφάσεως καταβλήθηκαν οι συνολικά προεγκριθείσες αμοιβές ως εξής: α. Στον Αν. Πρόεδρο και Εντεταλμένο Σύμβουλο κ. Κωνσταντίνο Κουβαρά 170.139,96 ευρώ. β. Στον Αντιπρόεδρο και Εντεταλμένο Σύμβουλο κ. Νικόλαο Γεραρχάκη 170.139,96 ευρώ. γ. Στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Κωνσταντίνο Μιτζάλη 170.139,96 ευρώ. δ. Στον Εντεταλμένο Σύμβουλο κ. Γεώργιο Δημητρίου 194.790,06 ευρώ. ε. Στον Εντεταλμένο Σύμβουλο κ. Ανδρέα Στεφανίδη 194.790,06 ευρώ. Οι ανωτέρω αμοιβές καταβλήθηκαν στους ανωτέρω, μειωμένες κατά ποσοστό 35% που αντιπροσωπεύει τον φόρο που παρακρατήθηκε και αποδόθηκε. Θέμα 5β: Προέγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. για τη χρήση 2004, σύμφωνα με το άρθρο 24 του κ.ν. 2190/1920. Η Γ.Σ. με σχετική απαρτία 83,065% και ομόφωνα προενέκρινε την καταβολή στα μέλη του Δ.Σ., που απασχολούνται στη διοίκηση της Εταιρείας, συνολικού ποσού 900.000,00 ευρώ, για την τρέχουσα χρήση 2004. Θέμα 6ο: Συμψηφισμός της προκύπτουσας κατά τη συγχώνευση των εταιρειών J&P(ΕΛΛΑΣ) Α.Τ.Ε. και ΕΤΕΚ Α.Ε. από την Εταιρεία χρεωστικής διαφοράς και του υφισταμένου αναπόσβεστου υπολοίπου με αποθεματικά, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 29 του Ν. 3091/2002. Η Γενική Συνέλευση με σχετική απαρτία 83,065% και ομόφωνα ενέκρινε τον συμψηφισμό της χρεωστικής διαφοράς, ήτοι της Υπεραξίας (Goodwill) που προέκυψε από την απορρόφηση των κατά 100% θυγατρικών της J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε. εταιρειών, J&P(ΕΛΛΑΣ) Α.Τ.Ε. και ΕΤΕΚ Α.Ε. σύμφωνα με σχετική εισήγηση του Προέδρου της. Θέμα 7ο: Αγορά ιδίων μετοχών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 16 παρ. 5 και επόμ. του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει σήμερα. Η Γ.Σ. με σχετική απαρτία 83,065% και ομόφωνα αποφάσισε να μη συζητηθεί το θέμα αυτό. Θέμα 8ο: Εγκριση συμμετοχής της Εταιρείας σε εταιρείες και Κοινοπραξίες. Η Γ.Σ. με σχετική απαρτία 83,065% και ομόφωνα ενέκρινε την συμμετοχή της Εταιρείας μας στις εταιρείες και κοινοπραξίες, που συστήθηκαν στη χρήση 2003. Θέμα 9ο: Παροχή άδειας κατ άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, για σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρείας και συνδεδεμένων εταιρειών. Η Γ.Σ. με σχετική απαρτία 83,065% και ομόφωνα ενέκρινε τη σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών. Θέμα 10ο: Χορήγηση άδειας σε μέλη του Δ.Σ. και της Διεύθυνσης της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Δ.Σ. ή στη διεύθυνση ομοειδών επιχειρήσεων (άρ. 23 κ.ν. 2190/20). Η Γ.Σ. με σχετική απαρτία 83,065% και ομόφωνα χορήγησε την άδεια σε μέλη του Δ.Σ. και της Διευθύνσεως της Εταιρείας να μετέχουν σε Δ.Σ. ομοειδών επιχειρήσεων. Θέμα 11ο: Διάφορες ανακοινώσεις. Ο κ. Πρόεδρος προέβη σε διάφορες ανακοινώσεις προς τη Γενική Συνέλευση σε σχέση με την επιδίωξη των σκοπών της Εταιρείας.