Choose Language :

Χρηματιστηριακές Ανακοινώσεις

2007
12/04/2007    Επεξηγηματική Εκθεση Διοικητικού Συμβουλίου βάσει παρ.1 άρθ.11α Ν.3371/2005

J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε.

H παρούσα επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της περιέχει πληροφορίες σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 11α του Ν.3371/2005.

Α) Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ 40.260.000 και διαιρείται σε 73.200.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,55 ευρώ έκαστη. Όλες οι μετοχές είναι κοινές ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου, εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών και συγκεκριμένα στην κατηγορία της Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης.

Β) Περιορισμοί στην μεταβίβαση μετοχών της Εταιρείας.

Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας γίνεται όπως ορίζει ο νόμος και δεν υφίστανται περιορισμοί στη μεταβίβαση από το καταστατικό της.

Γ) Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές κατά την έννοια των διατάξεων του π.δ. 51/1992.

Η εταιρεία Joannou & Paraskevaides (Investments) Ltd κατέχει με ημερομηνία 12/04/2007 ποσοστό 47,1% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ο κος Κωνσταντίνος Μιτζάλης κατέχει με ημερομηνία 12/04/2007 ποσοστό 12,8% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και ο κος Κωνσταντίνος Κουβαράς κατέχει με ημερομηνία 12/04//2007 ποσοστό 5,3% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Κανένα άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν κατέχει ποσοστό μεγαλύτερο του 5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Δ) Κάτοχοι κάθε είδους μετοχών που παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου.

Δεν υφίστανται μετοχές της Εταιρείας που παρέχουν στους κατόχους τους ειδικά δικαιώματα ελέγχου.

Ε) Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου.

Το καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει περιορισμούς στο δικαίωμα ψήφου.

ΣΤ) Συμφωνίες μεταξύ των μετόχων της Εταιρείας.

Δεν είναι γνωστή στην Εταιρεία η ύπαρξη συμφωνιών μεταξύ των μετόχων της, οι οποίες συνεπάγονται περιορισμούς στη μεταβίβαση των μετοχών της ή στην άσκηση δικαιωμάτων ψήφου.

Ζ) Κανόνες διορισμού και αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου  & τροποποίηση του καταστατικού.

Οι κανόνες που προβλέπονται από το καταστατικό της Εταιρείας τόσο για το διορισμό και την αντικατάσταση μελών του Διοικητικού της Συμβουλίου όσο και για τις τροποποιήσεις του, δεν διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα του κ.ν. 2190/1920.

Η) Αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου ή ορισμένων μελών του για έκδοση νέων μετοχών ή την αγορά ιδίων μετοχών.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 5 έως 13 του άρθρου 16 του κ.ν. 2190/1920, οι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρείες μπορούν με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων τους, να αποκτούν ίδιες μετοχές μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών μέχρι ποσοστού 10% του συνόλου των μετοχών τους, με σκοπό της στήριξης της χρηματιστηριακής τιμής τους και με ειδικότερους όρους και διαδικασίες των ως άνω παραγράφων του άρθρου 16 του κ.ν. 2190/1920. Δεν υπάρχει αντίθετη διάταξη στο καταστατικό της Εταιρείας.

Θ) Σημαντική συμφωνία που έχει συνάψει η Εταιρεία και η οποία τίθεται σε ισχύ, τροποποιείται ή λήγει σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν δημόσιας πρότασης και τα αποτελέσματα της συμφωνίας αυτής.

Δεν υφίσταται τέτοια συμφωνία.

Ι) Κάθε συμφωνία που η Εταιρεία έχει συνάψει με τα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου ή με το προσωπικό της, η οποία προβλέπει αποζημίωση σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμό της θητείας ή απασχόλησης τους εξαιτίας της δημόσιας πρότασης.

Δεν υπάρχουν συμφωνίες της Εταιρείας με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ή με το προσωπικό της, οι οποίες να προβλέπουν την καταβολή αποζημίωσης ειδικά σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμού της θητείας ή της απασχόλησης τους εξαιτίας της δημόσιας πρότασης.