Choose Language :

Χρηματιστηριακές Ανακοινώσεις

2007
19/06/2007    Ολοκλήρωση Εκποίησης Ενσώματων Μετοχών

Στα πλαίσια της απόφασης 1/380/4.5.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την εκποίηση των ενσώματων ονομαστικών μετοχών, που δεν είχαν κατατεθεί για αποϋλοποίηση, η εταιρεία J&P-ABAΞ Α.Ε., ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι την 18/06/2007, όπως της γνωστοποίησε το μέλος του Χ.Α. EFG Eurobank Χρηματιστηριακή το οποίο διενήργησε την ανωτέρω διαδικασία, προέβη στην εκποίηση των 1.070 ενσώματων ονομαστικών μετοχών της  (βάσει του αρθ.99 του Κανονισμού του Χ.Α.). Το αποτέλεσμα της εκποίησης ήταν το εξής: 1.000 τεμάχια J&P-ABAΞ Α.Ε. x 8,08 ευρώ και 70 τεμάχια J&P-ABAΞ Α.Ε x 8,06 ευρώ, ήτοι μέση τιμή 8,0787 ευρώ. Το καθαρό ποσό της εκποίησης (μετά την αφαίρεση των πάσης φύσεως εξόδων και φόρων) ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 8.553,87, το οποίο

θα κατατεθεί υπέρ του συνόλου των δικαιούχων στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, εντός επτά (7) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της εκποίησης. Μετά την ανωτέρω εκποίηση, η εταιρεία J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε. κατέχει μόνο άϋλους τίτλους μετοχών.

Για την J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε.

Τμήμα Μετόχων

 

Μαρούσι, 19 Ιουνίου 2007