Choose Language :

Χρηματιστηριακές Ανακοινώσεις

2007
23/08/2007    Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Η J&P-ΑΒΑΞ A.E. γνωστοποιεί βάσει του Άρθρου 278 του Κανονισμού του Χ.Α. ότι την Πέμπτη 23/08/2007 πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της με την αυτοπρόσωπη ή δι’ αντιπροσώπου συμμετοχή 54.548.025 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, οι οποίες αντιστοιχούν στο 74,52% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Η Γενική Συνέλευση υπερψήφισε ομοφώνως τις παρακάτω αποφάσεις:

1. Ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ σαράντα ενός εκατομμυρίων και σαράντα χιλιάδων (€41.040.000) με καταβολή μετρητών και έκδοση 5.400.000 νέων μετοχών με τιμή διάθεσης Ευρώ 7,60 ανά μετοχή και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων,  τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας και κωδικοποίησή του σε ενιαίο κείμενο.

2. Χορήγησε άδεια για την σύναψη συμβάσεων της Εταιρείας με μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920.

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων δεν εισήλθε στην εξέταση και λήψη απόφασης επί του 3ου θέματος της ημερησίας διατάξεως, που αφορά στην «Έγκριση πλήρωσης κενών θέσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου», δεδομένου ότι δεν υπήρξε σχετικό ζήτημα και ανάγκη.

Μαρούσι, 23 Αυγούστου 2007

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ