Choose Language :

Χρηματιστηριακές Ανακοινώσεις

2007
31/10/2007    Ανακοίνωση εισαγωγής μετοχών από Α.Μ.Κ. με καταβολή μετρητών

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε. ανακοινώνει ότι την 02.11.2007 στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) θα αρχίσει η διαπραγμάτευση 4.454.850 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,58 ευρώ εκάστης, που προέκυψαν από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, όπως αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας την 23.08.2007 και εγκρίθηκε με την υπ αριθμόν Κ2-15019 / 18.10.2007 ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Από την ίδια ημερομηνία (02.11.2007) η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρίας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. 35/24.11.2006 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει.

Υπενθυμίζεται προς το επενδυτικό κοινό, ότι με την από 23.08.2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε, εκτός των άλλων, η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της, συνολικού ποσού 41.040.000,00 ευρώ με καταβολή μετρητών, και έκδοση 5.400.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών (ονομαστικής αξίας 0,58 ευρώ και τιμή διάθεσης 7,60 ευρώ), συνολικού ποσού τριών εκατομμυρίων εκατόν τριάντα δύο χιλιάδων ευρώ (3.132.000,00 ευρώ).  Η δε  διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διάθεσης των μετοχών, δηλαδή 37.908.000,00 ευρώ (= 5.400.000 Χ 7,02 ευρώ), να αχθεί στο λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Περαιτέρω η ανωτέρω Γενική Συνέλευση αποφάσισε όπως η ως άνω αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας γίνει με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, προκειμένου όλες οι νέες μετοχές (άυλοι τίτλοι) να διατεθούν σε Στρατηγικούς  Μετόχους (πρώην βασικούς μετόχους και στελέχη της εταιρείας ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ), όπως αυτοί ρητά κατονομάστηκαν στην εν λόγω Έκτακτη Γενική Συνέλευση.  Ως προθεσμία για την καταβολή της ανωτέρω αύξησης είχε οριστεί το χρονικό διάστημα των 20 ημερών με καταληκτική προθεσμία την  12η Σεπτεμβρίου 2007.

Η από 23.08.2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας με την οποία αποφασίστηκε η ως άνω αύξηση και η αντίστοιχη τροποποίηση του Καταστατικού, εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης με την υπ’ αριθμ. πρωτοκ. Κ2 – 13743/20.09.2007 απόφασή του, η δε κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης με την υπ’ αριθμ. πρωτοκ. Κ2 -14098/20.09.2007 απόφασή του.

Επιπλέον, το Δ.Σ. της Εταιρείας μας, με το από 21/09/2007, πρακτικό πιστοποίησης καταβολής κεφαλαίου της ανωτέρω Α.Μ.Κ., γνωστοποίησε ότι η ως άνω αύξηση καλύφθηκε μερικώς, δεδομένου ότι σε αυτή συμμετείχαν 17 επενδυτές εκ των 19 δικαιούχων και εν τέλει καταβλήθηκε το ποσό των 33.856.860,00 ευρώ αντί του αρχικά αποφασισθέντος 41.040.000,00 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 4.4564.850 νέες μετοχές αντί των αρχικά αποφασισθέντων 5.400.000 κοινών ονομαστικών μετοχών.

Μετά την ανωτέρω μερική κάλυψη, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 45.039.813,00 ευρώ, (= 42.456.000,00 + 2.583.813,00), διαιρούμενο σε 77.654.850 (=73.200.000 + +4.454.850) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,58 ευρώ η κάθε μία. Η  διαφορά μεταξύ της τιμής διάθεσης και της ονομαστικής αξίας ποσού 7,02 ευρώ (= 7,60 - 0,58 ευρώ) ανά μετοχή, δηλαδή 31.273.047,00 ευρώ (= 4.454.850 Χ 7,02 ευρώ), θα αχθεί σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, στο λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν απευθύνονται στην εταιρεία, τμήμα εξυπηρέτησης μετόχων Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 16, 151 25 Μαρούσι, κα Μιχαηλάρη Ελισάβετ (210 6375685) & κος Κιοσκλής Αγγελος (210 6375592).