Choose Language :

Χρηματιστηριακές Ανακοινώσεις

2008
21/11/2008    Αποφάσεις Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης 20.11.2008

Κατ’επιταγή του άρθρου 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χ.Α. «Ενημέρωση για αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης» σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:

Στις 20/11/2008, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Εταιρείας στο Μαρούσι Ν. Αττικής, οδός Αμαρουσίου – Χαλανδρίου αρ. 16 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας  «J&P - ABAΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ και ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ». Κατά τη συνεδρίαση της ως άνω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσώπησαν το 76,20% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας. Τα θέματα που συζητήθηκαν και οι αποφάσεις που ελήφθησαν, έχουν ως εξής:

Θέμα 1ο: ΄Εκδοση ομολογιακού δανείου της Εταιρείας συνολικού ύψους έως εκατό  εκατομμυρίων (100.000.000,00) ευρώ με αποκλειστική χρήση την αναδιάρθρωση του υφισταμένου βραχυπρόθεσμου δανεισμού και παροχή εξουσιοδότησης για τη σύναψη και υπογραφή των σχετικών εγγράφων και συμβάσεων: Η Γενική Συνέλευση με ποσοστό 76,20%, αποφάσισε  την έκδοση, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Ν. 3156/2003 και του Κ.Ν. 2190/1920, κοινού ομολογιακού δανείου ποσού ευρώ εκατό  εκατομμυρίων (100.000.000,00€) κατ’ ανώτατο όριο, το οποίο θα παρέχει στους ομολογιούχους δανειστές δικαίωμα προς απόληψη τόκου, με διάρκεια έως επτά (7) έτη, σε απλές ομολογίες σε φυσική μορφή, με σκοπό την εξόφληση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων, την αναδιάρθρωση (αναχρηματοδότηση) του υφισταμένου δανεισμού της Εταιρείας και δη τη μετατροπή του από βραχυπρόθεσμο σε μακροπρόθεσμο και τη χρηματοδότηση μέρους νέων επενδυτικών σχεδίων  της Εταιρείας. Επίσης, η Γενική Συνέλευση με ποσοστό 76,20% εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο: α). Να αποφασίσει ελεύθερα κατά την κρίση του και να συνομολογήσει, με μία ή περισσότερες Τράπεζες, κάθε λεπτομέρεια και κάθε ειδικό θέμα σχετικά με την έκδοση του Δανείου και την κάλυψή του από αυτές.β). Να αποφασίσει με βάση τους ανωτέρω όρους το ειδικότερο περιεχόμενο των όρων των ομολογιών, συμπληρώνοντας ελεύθερα κατά την κρίση του τους βασικούς όρους με όσους συναφείς όρους κρίνει αναγκαίους, καθορίζοντας κάθε σχετικό ειδικό θέμα και λεπτομέρεια, ιδίως δε τη μορφή, την ονομαστική αξία και τον αριθμό των ομολογιών, τον τρόπο κάλυψης των ομολογιών, τον τρόπο προσδιορισμού του επιτοκίου, τον πληρεξούσιο καταβολών, την οργάνωση των ομολογιούχων σε ομάδα, τον εκπρόσωπο των ομολογιούχων, το χρόνο αποπληρωμής και εν γένει εξόφλησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις ομολογίες, και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα που απαιτείται από τις οικείες διατάξεις του Ν. 3156/2003.γ). Να αναθέσει περαιτέρω σε άλλα πρόσωπα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού της Εταιρείας, την άσκηση του συνόλου ή μέρους των ανωτέρω εξουσιών. δ). Να εξουσιοδοτήσει ένα ή περισσότερα πρόσωπα για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και κάθε άλλου εγγράφου που απαιτείται για την ολοκλήρωση της έκδοσης του εν λόγω δανείου.

Θέμα 2ο: Διάφορες ανακοινώσεις. Στη συνέχεια ο  κ. Πρόεδρος προέβη σε διάφορες ανακοινώσεις προς τη Γενική Συνέλευση σε σχέση με την επιδίωξη των σκοπών της Εταιρείας.

Μαρούσι, 21 Νοεμβρίου 2008

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ