Choose Language :

Χρηματιστηριακές Ανακοινώσεις

2009
22/06/2009    Απόφαση ΔΣ για Μεταβολή Διάθεσης Κεφαλαίων από ΑΜΚ

Σε εφαρμογή του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών (άρθρο 4.1.3.9), η J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε. γνωστοποιεί ότι την 22.06.2009 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε τη μεταβολή της κατανομής των κεφαλαίων που αντλήθηκαν το Σεπτέμβριο του 2007 με καταβολή μετρητών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, μετά από σχετική απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 23.08.2007.

Η μεταβολή της αρχικά αποφασισθείσας κατανομής των αντληθέντων κεφαλαίων κατέστη αναγκαία λόγω καθυστερήσεων στο χρονοδιάγραμμα προώθησης και οικονομικού κλεισίματος των συμβάσεων παραχώρησης οι οποίες περιλαμβάνονται στο επενδυτικό σχέδιο της Εταιρείας.

Οι καθυστερήσεις αυτές προέκυψαν κυρίως λόγω της απροθυμίας των κυβερνήσεων και του τραπεζικού συστήματος να προωθήσουν μεγάλες οικονομικές συμφωνίες ως απόρροια της διεθνούς κρίσης κατά την τελευταία διετία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε την ανακατανομή των επενδύσεων κατά τρόπο ώστε να χρηματοδοτηθούν κατά προτεραιότητα οι πλέον ώριμες συμβάσεις παραχώρησης, και να επεκταθεί η χρηματοδότηση σε νέες συμβάσεις, ως ακολούθως:

ποσά σε €

Αντληθέντα Κεφάλαια

Σύνολο Διάθεσης την 31.12.2008

Υπόλοιπο προς Διάθεση την 31.12.2008

Νέα Κατανομή Υπολοίπου προς Διάθεση

Εισφορά μετοχικού κεφαλαίου στη Σύμβαση Παραχώρησης «Μαλιακός-Κλειδί»

2.430.000

1.625.000

805.000

0

Εισφορά μετοχικού κεφαλαίου στη Σύμβαση Παραχώρησης «Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα-Πύργος-Τσακώνα»

23.400.000

4.500.000

18.900.000

8.172.644

Εισφορά μετοχικού κεφαλαίου στη Σύμβαση Παραχώρησης «Ολυμπιακό Συγκρότημα Κανόε-Καγιάκ»

5.000.000

625.000

4.375.000

0

Εισφορά μετοχικού κεφαλαίου στη Σύμβαση Παραχώρησης «Διεθνές Αεροδρόμιο Queen Alia, Ιορδανία»

3.026.860

29.867

2.996.993

2.996.993

Εισφορά μετοχικού κεφαλαίου στη Σύμβαση Παραχώρησης «Μαρίνα Λεμεσού»

0

0

0

3.432.695

Εισφορά μετοχικού κεφαλαίου σε νέα και υφιστάμενα αυτοχρηματοδοτούμενα έργα

0

0

0

12.474.661

Σύνολο

33.856.860

6.779.867

27.076.993

27.076.993

Η παραπάνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας περιλαμβάνεται στα θέματα προς συζήτηση κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων η οποία έχει προγραμματισθεί για την 24.06.2009.

Μαρούσι, 22 Ιουνίου 2009

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ