Choose Language :

Δελτία Τύπου

2003
14/04/2003    Παρουσίαση Ομίλου στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών

Προβλέψεις για συνέχιση της διαχρονικής ανάπτυξης των οικονομικών μεγεθών της J&P-ΑΒΑΞ διατύπωσε η διοίκηση του Ομίλου κατά την παρουσίαση στην Eνωση Θεσμικών Eπενδυτών την Δευτέρα 14 Απριλίου, γνωστοποιώντας παράλληλα την ύπαρξη ανεκτέλεστου υπόλοιπου έργων ύψους €880 εκατ. και την πρόθεση να διανείμει τριπλάσιο μέρισμα ανά μετοχή για το 2002 έναντι του 2001.

Η πορεία των οικονομικών στοιχείων του Α’ τριμήνου επιβεβαιώνει την επίτευξη των προβλεπόμενων από την Διοίκηση αποτελεσμάτων για το 2003. Συγκεκριμένα, ο συνολικός ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ θα υπερβεί τα €470 εκατ. έναντι €445,5 εκατ. το 2002, με τα πρό φόρων κέρδη μετά από δικαιώματα μειοψηφίας να καταγράφουν μεγαλύτερο ρυθμό βελτίωσης στα €51 εκατ. από €44,5 εκατ. το 2002.

Το προτεινόμενο μέρισμα είναι € 0,30 ανά μετοχή, προσφέροντας μερισματική απόδοση 5,7% σύμφωνα με την τρέχουσα τιμή της μετοχής του Ομίλου.

Με την παρουσίαση στο ακροατήριο των θεσμικών επενδυτών επιβεβαιώθηκε η ηγετική θέση του Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ στον κατασκευαστικό κλάδο της χώρας και η δυνατότητα ανάληψης μεγάλου αριθμού έργων με ευρεία γκάμα προϋπολογισμού λόγω των πτυχίων 7ης, 6ης & 3ης τάξεως τα οποία διαθέτει.

Ιδιαίτερη μνεία έγινε στις προοπτικές που ανοίγονται μεσο-μακροπρόθεσμα στους κατασκευαστικούς Ομίλους με υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια, τεχνογνωσία και διοικητική αξιοπιστία ενόψη των επερχόμενων αυτοχρηματοδοτούμενων έργων οδοποιίας και περιβάλλοντος μέσω του 3ου ΚΠΣ και του υπό σχεδίαση 4ου ΚΠΣ, καθώς και την επέκταση σε νέες δραστηριότητες πέρα από το αμιγώς κατασκευαστικό έργο. Η διοίκηση τόνισε οτι ο Ομιλος συμμετέχει σε όλα τα μεγάλα έργα υποδομής της χώρας, σε πλήθος Ολυμπιακών έργων και μεγάλα ιδιωτικά κατασκευαστικά έργα, και έχει προεπιλεγεί για τα περισσότερα από τα επερχόμενα μεγάλα αυτοχρηματοδοτούμενα έργα .

Κατά την παρουσίαση δόθηκε η ευκαιρία στην Διοίκηση να αναπτυχθούν οι στρατηγικοί στόχοι του Ομίλου, βασικότερος των οποίων είναι η έντονη παρουσία σε δημοπρατήσεις έργων με συμβάσεις παραχώρησης προκειμένου να ενισχυθεί περαιτέρω το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων και να εξασφαλισθούν έσοδα σε μακροχρόνια και σταθερή βάση. Δεύτερος άξονας της επιχειρηματικής στρατηγικής του Ομίλου είναι η ανάπτυξη στα πρότυπα των μεγάλων διεθνών κατασκευαστικών Ομίλων, με διαφοροποίηση της σύνθεσης του κύκλου εργασιών μέσω επέκτασης σε νέους τομείς του κλάδου (περιβαλλοντικά έργα, facility management, διαχείριση αποβλήτων, συντήρηση μεγάλων έργων υποδομής). Ο Όμιλος προωθεί την συμμετοχή του σε αυτοχρηματοδοτούμενα έργα υποδομής και ανοικοδόμησης γειτονικών χωρών (Ανατολική & ΝΑ Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Βόρεια Αφρική) με την συνεργασία του βασικού μετόχου J&P Overseas, ο οποίος διαθέτει σημαντική τεχνογνωσία και εξοικοίωση με τις κατασκευαστικές αγορές του εξωτερικού. Παράλληλα, επιδιώκεται ακόμη μεγαλύτερη παρουσία στην Βόρεια Ελλάδα μέσω της θυγατρικής ΕΤΕΘ, η οποία εδρεύει στην Θεσσαλονίκη και έχει σημαντικό μερίδιο αγοράς και εμπειρία στην περιοχή.

Στον χώρο του real estate ο Ομιλος θα συνεχίσει την στρατηγική επιλεκτικής ανάπτυξης και αξιοποίησης ακινήτων κυρίως στην αγορά αστικής & παραθεριστικής κατοικίας, με έμφαση σε έργα ποιότητας, κύρους και υψηλής αισθητικής μέσω της εταιρείας του Ομίλου J&P Development, ενώ προωθείται και η επιλογή της προκατασκευής σε κτιριακά έργα και ειδικές κατασκευές μέσω της θυγατρικής ΠΡΟΕΤ.