Choose Language :

Δελτία Τύπου

2003
31/01/2003    Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Κατά την Εκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της J & P - ΑΒΑΞ Α.Ε., της 31/1/2003, οι μέτοχοι αποφάσισαν:

1. Την αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά είκοσι εκατομμύρια εκατόν τριάντα χιλιάδες Ευρώ, με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, με έκδοση τριάντα έξι εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων (36.600.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,55 Ευρώ η καθεμία.

2. Οι ανωτέρω εκδοθησόμενες 36.600.000 νέες μετοχές, θα διανεμηθούν δωρεάν με αναλογία μίας (1) νέας μετοχής προς κάθε μία (1) παλαιά μετοχή στους μετόχους της εταιρείας και συγκεκριμένα σε όσους είναι μέτοχοι της εταιρείας κατά την ημερομηνία που θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας όπως ορίζει ο νόμος και μετά από τη λήψη όλων των απαραίτητων εγκρίσεων. Η ημερομηνία αυτή θα ανακοινωθεί εγκαίρως στον ημερήσιο Τύπο. Από την ημερομηνία αυτή και μετά, η μετοχή θα διαπραγματεύεται χωρίς δικαίωμα προτίμησης στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Η πίστωση των μερίδων των μετόχων θα γίνει μετά την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών και ύστερα από νέα σχετική ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

4. Οι νέες μετοχές που θα εκδοθούν θα συμμετέχουν στη διανομή μερίσματος από τα κέρδη της χρήσεως 2002.

5. Μετά την ανωτέρω αύξηση το καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 40.260.000 Ευρώ διαιρούμενο σε 73.200.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,55 Ευρώ κάθε μία και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο. Η θετική πορεία της εταιρείας και του Ομίλου συνεχίζεται και ήδη ελήφθησαν οι εγκρίσεις των φακέλων των εταιρειών του Ομίλου για την απόκτηση των νέων εργοληπτικών πτυχίων του ΜΕΕΠ, της J & P - ΑΒΑΞ Α.Ε. για το ανώτατο εργοληπτικό πτυχίο 7ης τάξης, της ΕΤΕΘ Α.Ε. για την 6η τάξη και της ΠΡΟΕΤ Α.Ε. για την 3η τάξη. Από τα μέχρι σήμερα στοιχεία, προκύπτει ότι τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου για το 2002 θα ξεπεράσουν τις προβλέψεις της Διοίκησης. Υπενθυμίζουμε ότι για το 2002 οι προβλέψεις ήταν για κύκλο εργασιών 400 εκατ. Ευρώ και κέρδη 44 εκατ. Ευρώ. Τα ακριβή οικονομικά στοιχεία θα ανακοινωθούν αργότερα μετά την οριστικοποίησή τους. Τέλος αναφέρεται ότι το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων των εταιρειών του Ομίλου J & P - ΑΒΑΞ Α.Ε., ΕΤΕΘ Α.Ε. ανέρχεται την 31.12.2002 σε 870 εκατ. Ευρώ.

Μαρούσι, 31 Ιανουαρίου 2003

Το Διοικητικό Συμβούλιο