Choose Language :

Δελτία Τύπου

2005
27/06/2005    Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Η Ετήσια Τακτική Συνέλευση των μετόχων της J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε. πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 27/06/2005 με την αυτοπρόσωπη ή δι’ αντιπροσώπου συμμετοχή 56.305.166 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, οι οποίες αντιστοιχούν στο 76,92% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας.

Η Γενική Συνέλευση υπερψήφισε τις παρακάτω αποφάσεις:

1. Ενέκρινε τις απλές και ενοποιημένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2004 - 31/12/2004, μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή, όπως αυτές δημοσιεύθηκαν στον Τύπο την 03/06/2005 και περιέχονται στο Ετήσιο Δελτίο 2004 που εκδόθηκε από την Εταιρεία.

2. Ενέκρινε τον πίνακα διαθέσεως κερδών, σύμφωνα με τον οποίο θα διανεμηθεί μέρισμα ύψους €0,20 ανά μετοχή στους δικαιούχους μετόχους, οι οποίοι είναι όσοι περιλαμβάνονται στο μετοχολόγιο της Εταιρείας κατά την λήξη της συνεδρίασης της 27/06/2005 στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Από την 28/06/2005 οι μετοχές θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα απολαβής μερίσματος. Η διανομή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την 01/08/2005 με πίστωση των λογαριασμών των δικαιούχων μετόχων μέσω των εξουσιοδοτημένων χειριστών τους στο Σύστημα Άϋλων Τίτλων.

3. Απάλλαξε τα Μέλη του Δ.Σ. και τον Ορκωτό Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2004 - 31/12/2004

4. Εξέλεξε την Ελεγκτική Εταιρία BKR Πρότυπος Ελεγκτική ΑΕ, και ειδικότερα ως τακτικό ελεγκτή τον κο Ιωάννη Αναστασόπουλο με αναπληρωματική την κα Βενετία Αναστασοπούλου-Τριαντοπούλου, να διενεργήσει το έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας εταιρικής χρήσης.

5. Ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για την κλειόμενη χρήση

6. Παρείχε προέγκριση για τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για την τρέχουσα χρήση

7. Ενέκρινε την συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλες εταιρίες και κοινοπραξίες που συστήθηκαν κατά την διάρκεια της κλειόμενης χρήσης

8. Δεν ελήφθη απόφαση για την πλήρωση κενών θέσεων μελών του Δ.Σ. διότι δεν προέκυψε ανάγκη.

9. Χορήγησε άδεια για την σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρίας και συνδεδεμένων εταιρειών

10. Χορήγησε άδεια σε μέλη του Δ.Σ. και της Διεύθυνσης της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε διοικητικά συμβούλια ή στην διεύθυνση ομοειδών επιχειρήσεων

Η Διοίκηση της Εταιρείας ανέλυσε τα οικονομικά αποτελέσματα του 2004, τα οποία κατέγραψαν ελαφρά υποχώρηση έναντι του προηγουμένου έτους. Πιο συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών μειώθηκε σε €476,9 εκ το 2004 από €523,4 εκ το 2003, ενώ τα πρό φόρων κέρδη μετά από δικαιώματα μειοψηφίας και φορολογικές διαφορές διαμορφώθηκαν σε €46,1 εκ το 2004 έναντι €56,8 εκ το 2003.

Η Διοίκηση επίσης παρουσίασε τις προοπτικές που ανοίγονται μέσα στο νέο διεθνές οικονομικό περιβάλλον, δίνοντας έμφαση στα νέα έργα που έχει αναλάβει το τελευταίο διάστημα στο εξωτερικό καθώς και σε αυτά που διεκδικεί με αξιώσεις.

Συγκεκριμένα, παρουσιάστηκαν τα έργα που έχουν αναληφθεί στην Πολωνία, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, την Αλβανία, την Αιθιοπία, το Dubai και το Qatar, ενώ έγινε αναφορά και στα επιπλέον έργα που διεκδικεί ο Όμιλος στις ίδιες χώρες αλλά και σε άλλες, με αποτέλεσμα τα έργα του εξωτερικού να αντιπροσωπεύουν το 20% περίπου του ανεκτέλεστου υπόλοιπου.

 

Μαρούσι 27/6/2005

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ