Choose Language :

Δελτία Τύπου

2009
31/03/2009    Οικονομικά Αποτελέσματα & Προτεινόμενο Μέρισμα 2008

Η J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε. γνωστοποιεί ότι σύμφωνα με τον ισολογισμό της 31.12.2008 τα καθαρά ενοποιημένα κέρδη μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν σε €21,0 εκ κατά το 2008, έναντι των €25,4 εκ του 2007. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου το 2008 αυξήθηκε κατά 45% στα €991 εκ έναντι €683 εκ του 2007.

Τα κέρδη πρό φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας μειώθηκαν κατά 16% στα €28,3 εκ το 2008 έναντι των €33,8 εκ του προηγούμενου έτους.

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των ήδη υπογεγραμμένων και προς υπογραφή συμβάσεων του Ομίλου ανέρχεται σε €2,7 δις.

Η Διοίκηση του Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ αποφάσισε να προτείνει στην Ετήσια Τακτική Συνέλευση των μετόχων του, η οποία θα συγκληθεί την 24.06.2009 με νεώτερη ανακοίνωση, την διανομή μερίσματος ύψους €0,05 ανά μετοχή για την οικονομική χρήση 2008.

Μαρούσι, 31 Μαρτίου 2009

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ